Приложения

Скенери за работа со лични документи
Прилози:

Гранични власти
Воздухопловни служби за безбедност
Извршни органи
Конзулати и амбасади
Имиграциски служби
Здравствени установи
Финансиски институции
Осигурителни компании
Лизинг компании и рент-а-кар
Компании за стокови кредити
Телекомуникациски компании
Обезбедување деловни згради
Туристички агенции
Нотарски канцеларии
Хотели
Казина

Уреди за оптичка проверка на банкноти и заштитени документи

Прилози:
Гранични власти
Имиграциски служби
Царински органи
Судски служби
Бани и финансиски институции
Амбасади и конзулати
Стручни лаборатории
Нотарски канцеларии
Криминалистички лаборатории

Responsive Menu Clicked Image