Скенер за документи Regula 70X4M

Скенерот за документи Regula 70X4M се користи за автоматско читање и проверка на автентичноста на пасоши, лични карти, возачки дозволи, визи и други лични документи.
Уредот оптички препознава симболи, чита бар-кодови, RFID и паметни чипови.
Мал скенер за десктоп употреба со тврд пластичен корпус (IP54). Уредот е поврзан со компјутер со помош на USB кабел. Без подвижни делови.
Скенерот е сигурен, удобен и лесен за употреба.
Уредот снима слики во бела, инфрацрвена, ултравиолетова и коаксијална светлина. Некои модели се опремени со модули за читање на RFID чипови и паметни картички. Скенерот е снабден со комплет за развој на софтвер (SDK) за интеграција во постојни системи на крајниот корисник.

Функционалност

 • Скенира и обработува слики:
  • Поддржани формати на документи:
   • ID-1
   • ID-2
   • ID-3
   • Други документи со максимален размер 88×128 mm.
  • Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
  • Автоматски скенира документ по неговото отворање;
  • Го елиминира одблесокот на ламинат и холограми во бела и инфрацрвена светлина;
  • Го компензира влијанието на надворешната светлина, што паѓа на сликата за време на скенирање во ултравиолетовиот опсег (Smart UV);
  • Автоматски го избира интензитетот на UV светлината во зависност од типот на документот;
  • Автоматски ги наоѓа и ги сече сликите во документот.
 • Ја открива MRZ зоната и идентификација на податоците;
 • Идентификува и чита 1D и 2D бар-кодови;
 • Автоматски го препознава типот на документот;
 • Обработува графички полиња;
 • OCR на видливата зона;
 • Чита информација од RFID чип;
 • Анализира и споредува текстуална информација;
 • Автоматска проверка и верификација на документот.

Операции

 1. Оптичкиот скенер автоматски проверува за присуство на документ во зоната за скенирање на уредот.
 2. Сликите се снимаат во различни режими на осветлување. RFID чипот на паметната картичката истовремено ја чита информацијата.
 3. Regula Document Reader SDK ги обработува влезните податоци.
 4. Резултатите од верификацијата се готови за последователно користење.

Дополнителни функции

 • USB порта за поврзување со други уреди;
 • Програмабилни индикатори за статусот на уредот:
  • LED индикатор во боја – црвен, жолт, зелен;
  • звучен сигнал.

 

Уредот се испорачува во комплет со:

 • Regula Document Reader SDK
 • USB кабел за поврзување на скенерот со компјутер.

Оптички читач

 • Зона за скенирање 88×128 mm: страница од пасош во целосна големина;
 • Видео сензор:
  • вид — CMOS;
  • модел во боја — RGB;
  • длабочина на бојата, bit — 24.
Број на мегапиксели

3,1

5

Резолуција, ppi

400 ± 3%

500 ± 3%

Големина на рамката, пиксели

2048×1536

2592×1944

Читач за RFID уреди за модели Regula 7024M.XXX, 7034M.XXX

 • Поддржани стандарди — ISO 14443: тип А/В;
 • Брзина на трансфер на податоците, Kbaud — 106, 212, 424, 848;
 • Читање на RFID чип, независно од неговата позиција во документот;
 • „Anti-collision“: читање на RFID чип според информацијата во MRZ.

Читач на паметни картички за модел Regula 7034M

 • Поддржани стандарди – ISO/IEC 7816-1, -2, -3, -4; EMV2000 4.1, Level 1;
 • Брзина на трансфер на податоците, Kbaud — 2–500;
 • Вид на паметната картичката – асинхрон, Т = 0 и Т = 1

Технички спецификации на уредот

 • Големини (должина х ширина х височина),  мм:
  • Regula 7004M, 7024M
   — 179×160×99;
  • Regula 7034M
   — 190×160×99.
 • Тежина не повеќе од 0,82 kg ;
 • Напојување: од USB порта: 5 V;
 • USB-port supply current/захранващ ток, A max — 0,95

Функционалност

Скенирање на документ и обработка на податоци

Формати на документите
 • ID-1 (лична карта);
 • ID-2 (passport card, виза);
 • D-3 (пасош);
 • Други формати на документи до 88×128 mm.
Процес на скенирање
 • Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
 • Автоматско скенирање по препознавање на документ;
 • Елиминирање на одблесокот на ламинат и холограми во бела и инфрацрвена светлина;
 • Компензирање на влијанието на надворешната светлина, што паѓа на сликата за време на скенирање во ултравиолетовиот опсег (Smart UV);
 • Автоматски избор на интензитетот на UV светлината во зависност од типот на документот;
 • Автоматско наоѓање и сечење на сликите во документот.

Машински-читлива зона (MRZ)

Поддржани MRZ формати
 • Во согласност со ICAO 9303:
  • 44×2;
  • 30×3;
  • 36×2.
 • Во согласност со ISO IEC 18013 (IDL):
  • 30×1.
 • Поддржува специјална MRZ структура на податоците за документи од определени држави.
Карактеристики
 • Барање на MRZ во целата слика на документот;
 • Распознавање на MRZ во инфрацрвена и цела светлина;
 • Проверка на контролните броеви и структурата на податоците во согласност со барањата на ICAO 9303 и BSI TR-03105 Part 5.1;
 • Оценка на квалитетот на MRZ во согласност со стандардите ICAO 9303, ISO 7501, 1831, 1073-2.

Баркодови

Поддржани формати
 • 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF
  (Industrial), UPC-A, UPC-E
 • 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix

Автоматско препознавање на видот документ

Конзистентност при препознавање на документот
 • Држава→Тип→Серија
Карактеристики
 • Добивање примерок на документот од базата на податоци SDK, кој ја содржи следната информација:
  • Позиција на текстуални и графички полиња;
  • Присуство на бар-код и заштитни елементи;
  • Проверка и верификација на параметри на документи;
  • Присуство на RFID чип;
  • Референтна слика од Information Reference Systems « Passport
   », « Autodocs», «Frontline Documents System».
 • Обработка на скенираните слики во согласност со примерокот, вклучувајќи ротирање на сликата.

Обработка на графички елементи

Видови графички полиња
 • Слика на носителот на документот;
 • Потпис;
 • Бар-код;
 • Отпечаток од прст и др.
Карактеристики
 • Сечење и прикажување графички полиња како одделни слики во согласност со образецот на соодветниот документ;
 • Автоматско пребарување слика од сликата и отсекување на портретот на носителот на документот, ако типот на документот не е препознат;
 • Ротација на сликата во зависност од позицијата на сликата на носителот на документот.

OCR на видливата зона

Поддржани групи на симболи, кои автоматски се препознаваат
 • Central European and Eastern European Latin (1250);
 • Cyrillic (1251);
 • Western European Latin (1252);
 • Greek (1253);
 • Turkish (1254);
 • Baltic (1257);
 • Други фонтови.
Карактеристики
 • Поддршка на речник (име, презиме, адреса, држава итн.);
 • Автоматско разделување на текстот во одделни полиња (на пр. разделување на адреса, поштенски код, држава итн.);
 • Препознавање датуми, напишани во различни формати;
 • Препознавање симболи од различни групи во еден ред.

RFID SDK

Поддржани RFID стандарди
 • ISO/IEC 14443-2 (type А and B);
 • ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol);
 • ISO/IEC 14443-4.
Пристап до податоци
 • Директен;
 • BAC;
 • EAC;
 • PACE;
 • SAC.
Автентикација
 • Активна (AA);
 • Пасивна (PA);
 • Чип (CA v1, CA v2);
 • Терминал (TA v1, TA v2).
Поддржани апликации
 • ePassport (DG1–DG16);
 • eID (DG1–DG21);
 • eSign;
 • eDL (DG1–DG14).
Управување на сертификат
 • Локален контејнер;
 • Добивање онлајн сертификати од програмски интерфејс;
 • Master List, CRL поддршка.
Карактеристики
 • Поддршка на Extended APDU при читање на RFID чип;
 • Читање на RFID чипот во согласност со форматите на податоци ICAO LDS 1.7, PKI 1.1;
 • Сертифицирање според BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105 Part 5.2.

Анализа и споредба на текстуални податоци

Зони од документот за вкрстена проверка на прочитаните податоци
 • MRZ;
 • VIZ;
 • RFID чип;
 • Бар-код;
 • контактен чип (паметна картичка).
Верификација
 • Потврдување на датумите;
 • Автентикација на имиња и презимиња во согласност со листите на крајот на зборот;
 • Нема образец документи.
Подесување формати и мерни единици кон оние што се користат од OS корисникот
 • Датум;
 • Тежина;
 • Висина и тн.
Карактеристики
 • Целосно или делумно споредување на полињата;
 • Интеграција на податоци, добиени од неколку страници на документот;
 • Поддршка на пресметки (возраст и др.);
 • Транслитерација на симболи од латиница во согласност со стандардите ICAO 9303 за споредба со MRZ.

Автентикација и верификација

Операции, достапни за сите документи
 • Проверка на луминесценция (UV Dull Paper) на:
  • Форматот;
  • MRZ зоната;
  • Зона на портрет слика.
 • Проверка на MRZ контраст на печат во согласност со ICAO 9303 (IR B900 Ink).
Операции, налични след разпознаване на типа документ
 • Проверка на сликата во бела, инфрацрвена и UV светлина;
 • Проверка на луминисценција на UV заштитни влакна;
 • Откривање на лажна луминисценција;
 • Проверка за присуство на замена на фотографија на носителот на документот;
 • Проверка за видливост во IR на:
  • Елементи на формата;
  • Текстуални податоци;
  • сликата (основна или дополнителна).
 • Откривање на холограми (OVD), OVI;
 • Читање на луминисцентен текст и споредба на податоците, добиени од MRZ и VIZ (OCR SecurityText);
 • Визуализация на IPI (Invisible Personal Information – невидима лична информация);
 • Проверка на ретрорефлективна заштита:
 • Проверка на форматот на бар-кодот.
Карактеристики
 • Операциите по проверка на документите се подесуваат во зависност од можните степени на трошење и бришење на документите;
 • изборот на видот на проверки зависи од заштитните елементи на документот.

Допълнителни SDK функции

Формати на сликата
 • .BMP;
 • .JPG;
 • .JP2;
 • .PNG;
 • .TIF;
 • Други формати на слики се достапни по барање на клиентот.
Оперативна компатибилност
 • Модули за споредба:
  • Слики на отпечатоци од прсти од RFID чип и надворешен скенер за скенирање на отпечатоци на прсти;
  • Портрет слики од документирана страница со податоци и/или RFID чип.
 • Референтни информациски системи «Passport», « Autodocs», «Frontline Documents System».
Компатибилност со оперативни системи
 • Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 (x86, x64), Windows 8, Windows 10.
Драјвери
 • Microsoft сертифициран.
Карактеристики
 • Истовремено оптичко скенирање и читање на RFID чип;
 • Ажурирање на фирмвер преку USB (автоматско ажурирање по инсталација на нова верзија на SDK);
 • Повеќејазичен интерфејс.
 • Граничен контрол
 • Авиационни служби за сигурност
 • Правораздавателни органи
 • Конзулати и посолства
 • Имиграционни служби
 • Здравни заведения
 • Финансови институции
 • Застрахователни компании
 • Лизингови компании и автомобили под наем
 • Телекомуникационни компании
 • Охрана на бизнес сгради
 • Туристически агенции
 • Хотели
 • Казина

 

 

Responsive Menu Clicked Image