Компактни уреди Regula 10XX

Компактните уреди на Regula 10xx се наменети за експресна верификација на автентичноста и темелна проверка на пасоши, лични карти, патни документи, визи и вклучувајќи, но не ограничувајќи се на банкноти, дозволи за работа, возачки дозволи, талони од моторни возила и други документи, кои содржат заштити против фалсификување.
Уредот овозможува да се откријат основните заштити во печатот, да се споредат големините на објектите, да се утврди широчината на типографските линии, да се утврдат механичките или хемиски влијанија врз структурата на документот, испитувајќи ги документите под определена светлина.

Функционалност Модел
1010 1011 1013 1019 1021 1022 1025
Зголемување, пати 10 10 10 10 10 10 10
20
Видно поле (дијаметар), mm 20 ± 2 20 ± 2 20 ± 2 20 ± 2 20 ± 2 20 ± 2 20 ± 2
Светлосни

извори

бяла top
oblique            
for OVD visualization            
coaxial        
interchangeable white/ultraviolet            
ултравиолет, nm 254          
313          
365  
400            
polarized 365            
high-intensity IR 980 nm         2 режима

Корекција на диоптер,  dptr — ±2

Големини (должина×ширина×височина), mm — 96×53×58

Тежина (без елементи за напојување), kg, макс. — 0,15

Елементи за напојување:

 • 2 батерии, тип ААА
 • 2 батерии за полнење, вид ААА за Regula 1025.01

Мерна скала за Regula 10ХХ.01

Шкала для оценки величины объектов

 • Линеарна скала, mm — 0–10
 • Размер на линеарна скала, mm — 0,1
 • Аголен размер — 0–90°
 • Поделба на аголен размер — 1°
 • Радијален размер, mm — 1–10
 • Делење на радијален размер, mm — 1
 • Ширина на референтни линии, mm — 0,1; 0,2; 0,3
 • Извршни органи;
 • Гранична контрола и миграционни служби;
 • Царински органи;
 • Финансиски институции;
 • Конзулати;
 • Нотарски канцеларии;
 • Други организации, овластени да проверуваат лични документи..

 

 

 

 

 

Responsive Menu Clicked Image