Скенер за лични карти Regula 72X3

Скенерот има можност да скенира ID-1 документи од двете страни, на пример лични карти, возачки дозволи и други документи.
Уредот е наменет за автоматско читање и проверка на автентичноста на пасоши, лични карти, возачки дозволи, визи и други лични документи.
Уредот препознава текстуални информации, чита бар-кодови, RFID тагови и паметни картички.
Regula 72X3 е со пластичен корпус и е компактен уред за десктоп употреба. Уредот е поврзан со компјутер со помош на USB 3.0 кабел.
Скенерот овозможува со едно поминување да скенира од двете страни и да ги снима сликите од документи во бела, инфрацрвена и ултравиолетова светлина.
Уредот е управуван од Regula Document Reader SDK.

Функционалност

 • Скенира и обработува слики
  • Поддржани формати на документи:
   • ID-1
   • Други документи со максимален размер 87×56 mm
  • Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
  • Автоматски скенира документ по неговото отворање;
  • Го елиминира одблесокот на ламинат и холограми во бела и инфрацрвена светлина;
  • Автоматски го избира интензитетот на UV светлината во зависност од типот на документот;
  • Автоматски ги наоѓа и ги сече сликите во документот.
 • Ја открива MRZ зоната и идентификација на податоците;
 • Идентификува и чита 1D и 2D бар-кодови;
 • Automatic recognition of a document type
 • Автоматски го препознава типот на документот;
 • OCR на видливата зона;
 • Чита информација од RFID чип;
 • Анализа и споредба на текстуални податоци;
 • Автоматско читање и проверка на автентичноста на документите.

Операции

 1. Личната карта влегува внатре во скенерот.
 2. Сликите се снимаат во различни режими на осветлување. Истовремено се читаат податоците од RFID таговите.
 3. Regula Document Reader SDK ги обработува податоците.
 4. Резултатите од верификацијата се достапни за следна употреба.
 5. По завршување на скенирањето, картичката автоматски излегува од скенерот.

Дополнителни функции

 • USB порт за поврзување со други уреди;
 • Програмабилни индикатори за статусот на уредот:
 • звучен сигнал

Уредот се испорачува во комплет со:

 • Regula Document Reader SDK
 • USB кабел за поврзување на скенерот со компјутер


Читач за RFID уреди за модели Regula  7223.ХХХ, 7233.ХХХ

Оптичен скенер

 • Източници на светлина:
  • Зона за сканиране, мм— 87×57 ± 1
  • Сензори:
   • вид — CMOS, 5MP
   • модел во боја — RGB
   • длабочина на бојата, bit — 24
   • резолюция, ppi — 700 ± 10
Изображенията за проверка на документа се заснемат в:

 • Ултравиолетова светлина (UV luminescence);
 • Инфрачервена светлина;
 • Бяла светлина;
 • Бяла светлина с елиминиране на отблясъците от ламинат и холограми;
 • Transmitted infrared light (optional)
 • Transmitted visible light
 • Поддржани стандарди — ISO 14443: тип А/В;
 • Брзина на трансфер на податоците, Kbaud — 106, 212, 424, 848;
 • Читање на RFID чип, независно од неговата позиција во документот;
 • „Anti-collision“: читање на RFID чип според информацијата во MRZ.

Смарт картов четец за модел Regula 7213.ХХХ, 7233.ХХХ

 • Поддржани стандарди — ISO/IEC 7816-1, -2, -3, -4; EMV2000 4.1, Level 1
 • Скорост на трансфер на данните, Kbaud — 2–500
 • Вид на смарт картата — асинхронна, Т = 0 и Т = 1.

Magnetic stripe reader (optionally)

 • Magnetic stripe card thickness, mm, max — 1,37
 • Speed of scanning a magnetic stripe card, m/s — 0,13–1,27
 • Number of magnetic tracks — 3

Технички спецификации на уредот

 • Размери (дължина×широчина×височина), mm — 166×123×125
 • Тегло:  0,8 кг
 • Захранващо напрежение от адаптер (AC 100–240 V / DC 5 V):
  • supply voltage – 5 V
  • nominal current, A, min — 1,2
 • Connection interface — USB 3.0

Фунционалност

Сканиране на документ и обработка на данни
Формати на документите
 • ID-1 (лична карта)
 • Други формати на документи до  56×87 мм
Сканиращ процес
 • Автоматична проверка за наличие на документ в заната за сканиране;
 • Автоматично сканиране на документа;
 • Автоматично намиране и изрязване на изображения в документа;
 • Двустранно сканиране.
Машинно-четима зона (MRZ)
Поддържани MRZ формати
 • в съответствие с ICAO 9303:
  • 30×3
 • в съответствие с ISO IEC 18013 (IDL):
  • 30×1
 • Поддържа специална MRZ структура на данните за документи от определени държави.
Карактеристики
 • Търсене на MRZ в цялото изображение на документа;
 • Разпознаване на MRZ в инфрачервена и бяла светлина;
 • Проверка на контролните числа и структурата на данните в съответствие с изискванията на ICAO 9303 и BSI TR-03105 Part 5.1;
Баркодове
Поддържани формати
 • 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF (Industrial), UPC-A, UPCE
 • 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix
Автоматично разпознаване на вида на документа
Последователност при разпознаване на типа документ
 • Държава→Вид→Серия
Карактеристики
 • Получаване на образец на документа от SDK базата данни, съдържащ следната информация:
  • Позиция на текстови и графични полета;
  • Наличие на баркод и защитни елементи;
  • Автентикация и верификация на параметри на документи;
  • Наличие на RFID чип;
  • Референтно изображение от Information Reference Systems «Passport», «Autodocs», «Frontline Documents System»
 • Обработка на сканираните изображения в съответствие с образеца, включително ротация на изображението.
Обработка на графични елементи
Видове графични полета
 • Снимка на притежателя на документа;
 • Подпис;
 • Баркод;
 • Пръстов отпечатък и др.
Карактеристики
 • Изрязване и изобразяване на графични полета като отделни изображения в съответствие с образеца на съответния документ;
 • Автоматично търсене на снимка от изображението и изрязване на портрета на притежателя на документа, ако типът на документа не е
  разпознат;
 • Завъртане на изображението в зависимост от позицията на снимката на притежателя на документа.
OCR на видливата зона
Поддържани набори от символи, които се разпознават автоматично
 • Central European and Eastern European Latin (1250)
 • Cyrillic (1251)
 • Western European Latin (1252)
 • Greek (1253)
 • Turkish (1254)
 • Baltic (1257)
 • Други шрифтове.
Карактеристики
 • Поддръжка на речник (име, фамилия, адрес, държава и т.н.);
 • Автоматично разделяне на текста в отделни полета (напр. разделяне на адреса на пощенски код, държава и т.н.);
 • Разпознаване на дати, изписани в различни формати;
 • Разпознаване на символи от различни набори от символи в един ред.
RFID SDK
Поддържани RFID стандарти
 • ISO/IEC 14443-2 (type А and B)
 • ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol)
 • ISO/IEC 14443-4
Режим на достъп до данните
 • Директен
 • BAC
 • EAC
 • PACE
 • SAC
Автентикация
 • Активна (AA);
 • Пасивна (PA);
 • Чип (CA v1, CA v2);
 • Терминал (TA v1, TA v2).
Поддържани приложения
 • ePassport (DG1–DG16)
 • eID (DG1–DG21)
 • eSign
 • eDL (DG1–DG14)
Управление на сертификат
 • Локален контейнер;
 • Получаване на сертификати онлайн от програмен интерфейс;
 • Master List, CRL support.
Карактеристики
 • Прочитане на RFID чип с допълнителна дължина..???
 • Прочитане на RFID чип в съответствие с форматите на данни ICAO LDS 1.7, PKI 1.1 data formats
Анализа и споредба на текстуални податоци
Зони от документа за кръстосана проверка на прочетените данни
 • MRZ;
 • VIZ;
 • RFID чип;
 • Баркод;
 • Контактен чип (смарт карта).
Верификация
 • Валидиране на датите;
 • Автентикация на имена и фамилии в съответствие със списъци от възможен край на дума;
 • Без примерни документи.
Настройка на формати и мерни единици към тези, използвани от OS на потребителя
 • Дата;
 • Тегло;
 • Височина и т.н.
Карактеристики
 • Пълно или частично сравнение на полета;
 • Интеграция на данни, получени от няколко страници на документа;
 • Поддръжка на изчисления (възраст и др.);
 • Транслитерация на символи от Латиница в съответствие със стандартите ICAO 9303 за сравнение с MRZ.
Автентикация и верификация
Операции, достапни за сите документи
 • Проверка на MRZ контраст на печат во согласност со ICAO 9303 (IR B900 Ink).
Операции, налични след разпознаване на типа документ
 • Проверка на сликата во бела, инфрацрвена и UV светлина;
 • Проверка за видливост во IR на:
  • Заштитни елементи;
  • Текстуални податоци;
  • Снимката (основна и допълнителна).
 • Визуализация и проверка на IPI (Invisible Personal Information – невидима лична информация);
 • Проверка на форматот на бар-кодот.
Карактеристики
 • Операциите по проверка на документите се подесуваат во зависност од можните степени на трошење и бришење на документите;
 • изборот на видот на проверки зависи од заштитните елементи на документот.
Допълнителни SDK функции
Формати на сликата
 • .BMP
 • .JPG
 • .JP2
 • .PNG
 • .TIF
 • Други формати на слики се достапни по барање на клиентот.
Оперативна компатибилност
 • Модули за споредба:
  • Слики на отпечатоци од прсти од RFID чип и надворешен скенер за скенирање на отпечатоци на прсти;
  • Портрет слики од документирана страница со податоци и/или RFID чип.
 • Референтни информациски системи «Passport», «Autodocs», «Frontline Documents System»
Компатибилност со оперативни системи
 • Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 (x86, x64), Windows 8, Windows 10, (Linux OS & Mac OS – в края на 2016)
Drivers
 • Microsoft сертифициран.
Карактеристики
 • Мултиезичен интерфейс
Софтуерни ъпдейти
SDK
 • Два пъти в годината
Document template database
 • Ежемесечно
 • Гранична контрола
 • Воздухопловни служби за безбедност
 • Извршни органи
 • Конзулати и амбасади
 • Имиграциски служби
 • Здравствени установи
 • Финансиски институции
 • Осигурителни компании
 • Лизинг компании и рент-а-кар
 • Телекомуникациски компании
 • Обезбедување деловни згради
 • Туристички агенции
 • Хотели
 • Казина

 

Responsive Menu Clicked Image