Софтвер NUCA/EYER

Софтверот е наменет за проверка на автентичноста на броеви на шасијата на превозните средства, сериски броеви на оружје и боева муниција, без да има потреба да се оштетува металната површина, како и за обновување на оригинални идентификациски броеви.

Овој професионален софтверски производ се користи за извлекување и обработка на слики при работа со магнетен оптички уред 7505M за идентификација и препознавање на фалсификувани идентификациски броеви и работна станица 7517 за криминалистички вештачења на идентификациските броеви на оружјата и боевата муниција.

Functionality

 • Operating Regula devices 7505M, 7517
 • The software is used for loading and processing images of identification numbers:
  • comparing image fragments
  • measuring linear and angle dimensions
  • saving and printing obtained images

 

Software
NUCA EYER
OC Microsoft Windows 95 — Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 95 — Microsoft Windows 7
Interface English, Russian, Ukrainian Chinese, English, French, Hungarian, Russian, Ukrainian
Version 4.48 4.48
Installer, Kb 450 706
Zip-archive, Kb 505 678
 • Судски екпертизи;
 • Криминалистички оддели;
 • Law-enforcement agencies
 • Осигурителни компании;
 • Рент-а-кар и лизинг компании;
 • Автосервиси;
 • Гранична контрола.
Responsive Menu Clicked Image