Систем за идентификација на МПС AutoVIN

AutoVIN е софтвер наменет за идентификација на типот на МПС (моторни превозни средства), модел, вид на мотор, датум на производство преку т.н. декодирање на идентификациски број на превозното средство (VIN).
Софтверот е наменет за апсолутно точна идентификација на моторното превозно средство врз основа на неговиот VIN (Vehicle Identification Number), кој се дава за секој модел од неговиот производител, согласно стандард ISO 3779:1983.

Содржи

 • Детална информација за МПС:
  • држава производител
  • фирма – производител
  • марка
  • модел
  • година на модел
  • тип на шасија
  • вид на мотор и негови спецификации
  • вид на менувач
  • технички податоци и дополнителна информација за одредени модели
   • датум на производство
   • кодови на боја и основна боја:
   • број на моторот;
   • обем на моторот;
   • број на седишта;
   • максимална вкупна тежина и др.
 • Слики:
  • општа слика на превозното средство
  • место и начин на поставување на VIN
  • вид и место на VIN плочката
  • местоположба на бројот на моторот

Специјални карактеристики

 • Можност за внесување на VIN преку копирање од текст или од таблица;
 • Можност за идентификација со VIN, кој содржи помалку од 17 знаци;
 • Повеќејазичен интерфејс;
 • Можност да ги регистрира податоците и сликите од AUTOVIN на компјутер за следна споредба;
 • Можност да се промени видот на запишаниот документ при запис на податоците (.RTF, .PDF, .HTML);
 • Можност за ажурирање преку интернет или со CD;
 • Обука на растојание на системски оператор;
 • Лесен интерфејс;
 • Можност да покажува листа со сите модели на мотори за конкретен модел.

Апликација

 • Forensic departments
 • Судски вештачења
 • Law-enforcement agencies
 • Гранична контрола
 • Царински органи
 • Фирми за лизинг на автомобили
 • Осигурителни компании
 • Други организации кои имаат право да прават проверки

Се доставува со:

 • Софтвер Autovin за декодирање на информацијата од идентификациските броеви на превозните средства;
 • Софтверска заштита со помош на USB-адаптер со лиценца за пристап до Autovin софтвер.

Ми

Минимални PC барања 

 • Microsoft Windows 2000, Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
 • RAM — 256 MB
 • Minimum HDD free space required — 32 GB
 • USB port available
 • DVD drive (8X or faster)
 • Криминалистични отдели;
 • Извршни органи;
 • Гранични и имиграционни служби;
 • Царински органи;
 • • Рент-а-кар и лизинг компании;
 • Осигурителни компании;
 • Други служби и организации, оторизирани да проверяват лични документи.
Responsive Menu Clicked Image