Мобилен скенер за документи Regula 7308

Мобилниот скенер Regula 7308 овозможува скенирање од двете страни на ID-1, ID-2 и ID-3 документи, како лични карти, пасоши, возачки дозволи, банкарски картички, социјално-осигурителни картички и други документи.
Овој мобилен скенер за документи овозможува автоматско читање и проверка на автентичноста на пасоши, лични карти, возачки дозволи, визи и други лични документи. Уредот препознава текстуални информации, чита бар-кодови, RFID тагови и паметни картички.
Компактна големина со прерамка, која ја олеснува неговата лесна мобилна употреба. Корпусот е од пластика (IP54). Целосна обработка на податоците со вграден компјутер. Скенерот може да биде поврзан со надворешен компјутер или друг визуализирачки уред (таблет, смартфон и др.)* преку безжична мрежа (Wi-Fi). Напојување: две батерии за полнење (можат да се сменат без да се исклучат). Без подвижни делови. Сигурен, удобен и лесен за употреба.
Уредот снима слики во бела, инфрацрвена, ултравиолетова и коаксијална светлина. Има модул за читање RFID тагови. По желба може да биде опремен со модул за читање на паметни картички. Скенерот е снабден со комплет за развој на софтвер (SDK) за интеграција во постојните системи на крајниот корисник.
* – се опремува по барање.

Функционалност

 • Скенира и обработува слики:
  • Поддржани формати на документи:
   • ID-1
   • ID-2
   • ID-3
   • Други документи со максимален размер 88×128 mm
  • Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
  • Автоматски скенира документ по неговото отворање;
  • Го елиминира одблесокот на ламинат и холограми во бела и инфрацрвена светлина;
  • Го компензира влијанието на надворешната светлина, што паѓа на сликата за време на скенирање во ултравиолетовиот опсег (Smart UV);
  • Автоматски го избира интензитетот на UV светлината во зависност од типот на документот;
  • Автоматски ги наоѓа и ги сече сликите во документот.
 • Ја открива MRZ зоната и идентификација на податоците;
 • Идентификува и чита 1D и 2D бар-кодови;
 • Автоматски го препознава типот на документот;
 • Обработува графички полиња;
 • OCR на видливата зона;
 • Чита информација од RFID чип;
 • Анализа и споредба на текстуални податоци;
 • Автоматска проверка и верификација на документот.

Операции

 1. Оптичкиот скенер автоматски проверува за присуство на документ во зоната за скенирање на уредот.
 2. Сликите се снимаат во различни режими на осветлување. RFID чипот на паметната картичката истовремено ја чита информацијата.
 3. Влезните податоци се обработуваат од Regula Document Reader SDK
 4. Резултатите од верификацијата се готови за последователно користење.

 

Уредот се испорачува со:

 • Regula Document Reader SDK

Зона за скенирање 88×128 mm: страница од пасош во целосна големина;Оптичен скенер

 • Видео сензор:
  • вид — CMOS;
  • модел во боја — RGB;
  • длабочина на бојата, bit — 24.
Брой мегапиксели 3,1 1
Резолуција, ppi 380 180
Големина на рамката, пиксели 2048×1536 1024×768

Читач за RFID уреди

 • Поддржани стандарди — ISO 14443: type А and В;
 • Брзина на трансфер на податоците, Kbaud — 106, 212, 424, 848;
 • Прочитане на RFID чип, независимо от позицията в документа;
 • „Anti-collision“: читање на RFID чип според информацијата во MRZ.

Смарт картов четец (опционален)

 • Поддржани стандарди — ISO/IEC 7816-1, -2, -3, -4; EMV2000 4.1, Level 1;
 • Брзина на трансфер на податоците, Kbaud — 2–500;
 • Вид на смарт картата — асинхронна, Т = 0 и Т = 1.

Технички спецификации на уредот

 • Built-in PC:
  • CPU — Intel® Atom™ Z3735F quad core 1,33 GHz
  • DDR RAM, GB — 2
 • Protection rating — IP54
 • 1 external USB 2.0 port for connection of peripherals (for example, fingerprint scanner)
 • Connection interface with result visualization device — wireless network (Wi-Fi) with up to 150 Mbps speed (optionally — installation of Wi-Fi module with encrypted data transfer channel)
 • Power supply — two rechargeable batteries 4,4 Ah, 7,2 V
 • Time of autonomous operation with two fully charged batteries, not less than, h — 7,5
 • Overall dimensions (length×width×height), mm — 225×170×102
 • Weight, not more than, kg — 1,7

Функционалност

Сканиране на документ и обработка на данни
Формати на документите
 • ID-1 (лична карта);
 • ID-2 (passport card, виза);
 • ID-3 (паспорт);
 • Други формати на документи до 88×128 мм.
Сканиращ процес
 • Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
 • Автоматично сканиране на документа;
 • Елиминиране на отблясъците от ламинат и холограми в бяла и инфрачервена светлини;
 • Компенсиране влиянието на външна светлина, която попада върху изображението по време на сканиране в ултравиолетовия диапазон (SmartUV);
 • Автоматичен избор на интензитета на UV светлината в зависимост от типа документ;
 • Автоматично намиране и изрязване на изображения в документа;
Машинно-четима зона
(MRZ)
Поддържани MRZ формати
 • в съответствие с ICAO 9303:
  • 44×2
  • 30×3
  • 36×2
 • в съответствие с ISO IEC 18013 (IDL):
  • 30×1
 • Поддържа специална MRZ структура на данните за документи от определени държави.
Карактеристики
 • Търсене на MRZ в цялото изображение на документа;
 • Разпознаване на MRZ в инфрачервена и бяла светлина;
 • Проверка на контролните числа и структурата на данните в съответствие с изискванията на ICAO 9303 и BSI TR-03105 Part 5.1;
 • Оценка на MRZ качеството в съответствие с ICAO 9303, ISO 7501, 1831, 1073-2 стандартите.
Баркодове
Поддържани формати
 • 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF (Industrial), UPC-A, UPC-E
 • 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix
Автоматично разпознаване на вида на документа
Последователност при разпознаване на типа документ
 • Държава→Вид→Серия
Карактеристики
 • Получаване на образец на документа от SDK базата данни, съдържащ следната информация:
  • Позиция на текстови и графични полета;
  • Наличие на баркод и защитни елементи;
  • Автентикация и верификация на параметри на документи;
  • Наличие на RFID чип;
  • Референтно изображение от Information Reference Systems«Passport», «Autodocs», «Frontline Documents System»
 • Обработка на сканираните изображения в съответствие с образеца, включително ротация на изображението.
Обработка на графични елементи
Видове графични полета
 • Снимка на притежателя на документа;
 • Подпис;
 • Баркод;
 • Пръстов отпечатък и др.
Карактеристики
 • зрязване и изобразяване на графични полета като отделни изображения в съответствие с образеца на съответния документ;
 • Автоматично търсене на снимка от изображението и изрязване на портрета на притежателя на документа, ако типът на документа не е разпознат;
 • Завъртане на изображението в зависимост от позицията на снимката на притежателя на документа.
OCR
на видимата зона
Поддържани набори от символи, които се разпознават автоматично
 • Central European and Eastern European Latin (1250)
 • Cyrillic (1251)
 • Western European Latin (1252)
 • Greek (1253)
 • Turkish (1254)
 • Baltic (1257)
 • other fonts of any size
Карактеристики
 • Поддръжка на речник (име, фамилия, адрес, държава и т.н.);
 • Автоматично разделяне на текста в отделни полета (напр. разделяне на адреса на пощенски код, държава и т.н.);
 • Разпознаване на дати, изписани в различни формати;
 • Разпознаване на символи от различни набори от символи в един ред.
RFID SDK
Поддържани RFID стандарти
 • ISO/IEC 14443-2 (type А and B)
 • ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol)
 • ISO/IEC 14443-4
Режим на достъп до данните
 • Direct
 • BAC
 • EAC
 • PACE
 • SAC
Автентикация
 • Активна (AA);
 • Пасивна (PA);
 • Чип (CA v1, CA v2);
 • Терминал (TA v1, TA v2).
Поддържани приложения
 • ePassport (DG1–DG16)
 • eID (DG1–DG21)
 • eSign
 • eDL (DG1–DG14)
Управление на сертификат
 • Локален контейнер;
 • Получаване на сертификати онлайн от програмен интерфейс;
 • Master List, CRL support.
Карактеристики
 • Поддръжака на Extended APDU при четене на RFID чип;
 • Прочитане на RFID чип в съответствие с форматите на данни ICAO LDS 1.7, PKI 1.1;
 • Сетификация по BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105 Part 5.2.
Анализ и сравнение на текстови данни
Зони от документа за кръстосана проверка на прочетените данни
 • MRZ;
 • VIZ;
 • RFID чип;
 • Баркод;
 • Контактен чип (смарт карта).
Верификация
 • Валидиране на датите;
 • Автентикация на имена и фамилии в съответствие със списъци от възможен край на дума;
 • Без примерни документи.
Настройка на формати и мерни единици към тези, използвани от OS на потребителя
 • Дата;
 • Тегло;
 • Височина и т.н.
Карактеристики
 • Пълно или частично сравнение на полета;
 • Интеграция на данни, получени от няколко страници на документа;
 • Поддръжка на изчисления (възраст и др.);
 • Транслитерация на символи от Латиница в съответствие със стандартите ICAO 9303 за сравнение с MRZ.
Автентикация и верификация
Операции, достапни за сите документи
 • Проверка на луминисценција (UV Dull Paper) на:
  • Форматот;
  • MRZ зоната;
  • Зона на портрет слика.
 • Проверка на MRZ контраст на печат во согласност со ICAO 9303 (IR B900 Ink).
Операции, налични след разпознаване на типа документ
 • Проверка на сликата во бела, инфрацрвена и UV светлина;
 • Проверка на луминисценција на UV заштитни влакна;
 • Откривање на лажна луминисценција;
 • Проверка за присуство на замена на фотографија на носителот на документот;
 • Проверка за видливост во IR на:
  • Заштитни елементи;
  • Текстуални податоци;
  • Снимката (основна и допълнителната).
 • Откривање на холограми (OVD), OVI;
 • Читање на луминисцентен текст и споредба на податоците, добиени од MRZ и VIZ (OCR SecurityText);
 • Визуализација на IPI (Invisible Personal Information – невидлива лична информација);
 • Проверка на ретрорефлективна заштита:
 • Проверка на форматот на бар-кодот.
Карактеристики
 • Операциите по проверка на документите се подесуваат во зависност од можните степени на трошење и бришење на документите;
 • изборот на видот на проверки зависи од заштитните елементи на документот.
Допълнителни SDK функции
Формати на сликата
 • .BMP
 • .JPG
 • .JP2
 • .PNG
 • .TIF
 • Други формати на слики се достапни по барање на клиентот.
Оперативна компатибилност
 • Модули за споредба:
  • Слики на отпечатоци од прсти од RFID чип и надворешен скенер за скенирање на отпечатоци на прсти;
  • Портрет слики од документирана страница со податоци и/или RFID чип.
 • Референтни информациски системи «Passport», «Autodocs», «Frontline Documents System»
Компатибилност со оперативни системи
 • Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 (x86, x64), Windows 8, Windows 10
Драјвери
 • Microsoft сертифициран.
Карактеристики
 • Истовремено оптичко скенирање и читање на RFID чип;
 • Ажурирање на фирмвер преку USB (автоматско ажурирање по инсталација на нова верзија на SDK);
 • Повеќејазичен интерфејс.
Софтуерни ъпдейти
SDK
 • Два пъти в годината
База с образци на документи
 • Ежемесечно

 

Application

 • Гранична контрола
 • Воздухопловни служби за безбедност
 • Извршни органи
 • Конзулати и амбасади
 • Имиграциски служби
 • Здравствени установи
 • Финансиски институции
 • Осигурителни компании
 • Лизинг компании и рент-а-кар
 • Телекомуникациски компании
 • Обезбедување деловни згради
 • Туристички агенции
 • Хотели
 • Казина

 

 

Responsive Menu Clicked Image