Киоск скенер за документи Regula 70X8

Овој скенер е наменет за интегрирање во автоматски гранични шалтери и други системи за собирање податоци. Уредот има метален корпус со пластичен горен дел. Нивото на заштита на корпусот на скенерот во делот достапен за корисникот (стакло) одговара на класа IP41. Уредот е поврзан со компјутер преку USB кабел. Нема подвижни делови. Сигурен, удобен и лесен за употреба.

Скенерот овозможува снимање во бела, инфрацрвена, ултравиолетова и коаксијална светлина. Некои модели се опремени со модули за читање на RFID чипови и паметни картички. Скенерот е снабден со комплет за развој на софтвер (SDK) за интеграција во постојните системи на крајниот корисник.

Функционалност

 • Скенира и обработува слики:
  • Поддржани формати на документи:
   • ID-1
   • ID-2
   • ID-3
   • Други документи со максимален размер 85×125 mm
  • Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
  • Автоматски скенира документ по неговото отворање;
  • Го елиминира одблесокот на ламинат и холограми во бела и инфрацрвена светлина;
  • Го компензира влијанието на надворешната светлина, што паѓа на сликата за време на скенирање во ултравиолетовиот опсег (Smart UV);
  • Автоматски го избира интензитетот на UV светлината во зависност од типот на документот;
  • Автоматски ги наоѓа и ги сече сликите во документот.
 • Ја открива MRZ зоната и идентификација на податоците;
 • Идентификува и чита 1D и 2D бар-кодови;
 • Автоматски го препознава типот на документот;
 • Обработува графички полиња;
 • OCR на видливата зона;
 • Чита информација од RFID чип;
 • Анализира и споредува текстуална информација;
 • Автоматска проверка и верификација на документот.

Операции

 1. Оптичкиот скенер автоматски проверува за присуство на документ во зоната за скенирање на уредот.
 2. Сликите се снимаат во различни режими на осветлување. RFID чипот на паметната картичката истовремено ја чита информацијата.
 3. Regula Document Reader SDK ги обработува влезните податоци
 4. Резултатите од верификацијата се готови за последователно користење.

Устройството се доставя в комплект с:

 • Regula Document Reader SDK
 • USB кабел за връзка на скенера към компютър.

Оптички читач

 • Зона за скенирање 88×128 mm: страница од пасош во целосна големина;
 • Видео сензор:
  • тип — CMOS;
  • модел во боја — RGB;
  • длабочина на бојата, bit — 24.
Модел
70X8.XXX 70X8.XXX-5
Број на мегапиксели 1 3,1 1 5
Резолуција, ppi 180 400 250 500
Големина на рамката, px 1024×768 2048×1536 1296×972 2592×1944

Читач за RFID уреди за модели Regula 7028.XXX

 • Поддржани стандарди — ISO 14443: тип А/В;
 • PC/SC protocol support
 • Брзина на трансфер на податоците, Kbaud — 106, 212, 424, 848;
 • Читање на RFID чип, независно од неговата позиција во документот;
 • „Anti-collision“: читање на RFID чип според информацијата во MRZ.

Технички спецификации на уредот

Големини (должина х ширина х височина), mm:

 • 7008.ХХХ — 138×202×211
 • 7028.ХХХ — 196×202×211

Тежина:

 • 7008.ХХХ — 1,6
 • 7028.ХХХ — 1,8

Power supply voltage from a USB port: 5 V
Supply current: A, max — 1,5

Функционалност

Сканиране на документ и обработка на данни

Формати на документите
 • ID-1 (лична карта);
 • ID-2 (passport card, виза);
 • ID-3 (паспорт);
 • Други формати на документи до 85×125 мм.
Процес на сканиране
 • Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
 • Автоматично сканиране след разпознаване на документ;
 • Елиминиране на отблясъците от ламинат и холограми в бяло и инфрачервена светлина;
 • Компенсиране влиянието на външна светлина, която попада върху изображението по време на сканиране в ултравиолетовия диапазон (Smart
  UV);
 • Автоматичен избор на интензитета на UV светлината в зависимост от типа документ;
 • Автоматично намиране и изрязване на изображения в документа;

Машинно-четима зона (MRZ)

Поддържани MRZ формати
 • В съответствие с ICAO 9303:
  • 44×2;
  • 30×3;
  • 36×2;
 • В съответствие с ISO IEC 18013 (IDL):
  • 30×1;
 • Поддържа специална MRZ структура на данните за документи от определени държави.
Карактеристики
 • Търсене на MRZ в цялото изображение на документа;
 • Разпознаване на MRZ в инфрачервена и бяла светлина;
 • Проверка на контролните числа и структурата на данните в съответствие с изискванията на ICAO 9303 и BSI TR-03105 Part 5.1;
 • Оценка на MRZ качеството в съответствие с ICAO 9303, ISO 7501, 1831, 1073-2 стандартите.

Баркодове

Поддържани формати
 • 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF
  (Industrial), UPC-A, UPC-E;
 • 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix.

Автоматично разпознаване на типа документ

Последователност при разпознаване на документа
 • Държава→Тип→Серия
Карактеристики
 • Получаване на образец на документа от SDK базата данни, съдържащ следната информация:
  • Позиция на текстови и графични полета
  • Наличие на баркод и защитни елементи
  • Автентикация и верификация на параметри на документи;
  • Наличие на RFID чип;
  • Референтно изображение от Information Reference Systems «Passport», « Autodocs», «Frontline Documents System»
 • Обработка на сканираните изображения в съответствие с образеца, включително ротация на изображението.

Обработка на графични елементи

Видове графични полета
 • Снимка на притежателя на документа;
 • Подпис;
 • Баркод;
 • Пръстов отпечатък и др.
Карактеристики
 • Изрязване и изобразяване на графични полета като отделни изображения в съответствие с образеца на съответния документ;
 • Автоматично търсене на снимка от изображението и изрязване на портрета на притежателя на документа, ако типът на документа не е
  разпознат;
 • Завъртане на изображението в зависимост от позицията на снимката на притежателя на документа.

OCR на видимата зона

Поддържани набори от символи, които се разпознават автоматично
 • Central European and Eastern European Latin (1250);
 • Cyrillic (1251);
 • Western European Latin (1252);
 • Greek (1253);
 • Turkish (1254);
 • Baltic (1257);
 • Други шрифтове.
Карактеристики
 • Поддръжка на речник (име, фамилия, адрес, държава и т.н.);
 • Автоматично разделяне на текста в отделни полета (напр. разделяне на адреса на пощенски код, държава, щат и т.н.);
 • Разпознаване на дати, изписани в различни формати;
 • Разпознаване на символи от различни набори в един ред.

RFID SDK

Поддържани RFID стандарти
 • ISO/IEC 14443-2 (type А and B);
 • ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol);
 • ISO/IEC 14443-4.
Достъп до данни
 • Директен;
 • BAC;
 • EAC;
 • PACE;
 • SAC.
Автентикация
 • Активна (AA);
 • Пасивна (PA);
 • Чип (CA v1, CA v2);
 • Терминал (TA v1, TA v2).
Поддържани приложения
 • ePassport (DG1–DG16);
 • eID (DG1–DG21);
 • eSign;
 • eDL (DG1–DG14).
Управление на сертификат
 • Локален контейнер;
 • Получаване на сертификати онлайн от програмен интерфейс;
 • Master List, CRL поддръжка.
Карактеристики
 • Поддръжка на Extended APDU при четене на RFID чип;
 • Прочитане на RFID чип в съответствие с форматите на данни ICAO LDS 1.7, PKI 1.1;
 • Сетификация по BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105 Part 5.2.

Анализ и сравнение на текстови данни

Зони от документа за кръстосана проверка на прочетените данни
 • MRZ;
 • VIZ;
 • RFID чип;
 • Баркод;
 • контактен чип (смарт карта).
Верификация
 • Валидиране на датите;
 • Автентикация на имена и фамилии в съответствие със списъци от възможен край на дума;
 • Без примерни документи.
Настройка на формати и мерни единици към тези, използвани от OS на потребителя
 • Дата;
 • Тегло;
 • Височина и т.н.
Карактеристики
 • Пълно или частично сравнение на полета;
 • Интеграция на данни, получени от няколко страници на документа;
 • Поддръжка на изчисления (възраст и др.);
 • Транслитерация на символи от Латиница в съответствие със стандартите ICAO 9303 за сравнение с MRZ.

Автентикация и верификация

Операции, достапни за сите документии
 • Проверка на луминисценција (UV Dull Paper) на:
  • Форматот;
  • MRZ зоната;
  • Зона на портрет слика.
 • Проверка на MRZ контраст на печат во согласност со ICAO 9303 (IR B900 Ink).
Операции, налични след разпознаване на типа документ
 • Проверка на сликата во бела, инфрацрвена и UV светлина;
 • Проверка на луминисценција на UV заштитни влакна;
 • Откривање на лажна луминисценција;
 • Проверка за присуство на замена на фотографија на носителот на документот;
 • Проверка за видливост во IR на:
  • Защитни елементи;
  • Текстуални податоци;
  • снимката (основна или допълнителна).
 • Откривање на холограми (OVD), OVI;
 • Читање на луминисцентен текст и споредба на податоците, добиени од MRZ и VIZ (OCR SecurityText);
 • Визуализација на IPI (Invisible Personal Information – невидлива лична информација);
 • Проверка на ретрорефлективна заштита:
 • Проверка на форматот на бар-кодот.
Карактеристики
 • Операциите по проверка на документите се подесуваат во зависност од можните степени на трошење и бришење на документите;
 • изборът на вида проверки зависи от защитните елементи на документа.

Допълнителни SDK функции

Формати на сликата
 • .BMP;
 • .JPG;
 • .JP2;
 • .PNG;
 • .TIF;
 • Други формати на изображения са налични по заявка на клиента.
Оперативна компатибилност
 • Модули за споредба:
  • Слики на отпечатоци од прсти од RFID чип и надворешен скенер за скенирање на отпечатоци на прсти;
  • Портрет слики од документирана страница со податоци и/или RFID чип.
 • Референтни информациски системи «Passport», « Autodocs», «Frontline Documents System»
Компатибилност со оперативни системи
 • Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 (x86, x64), Windows 8, Windows 10.
Драјвери
 • Microsoft сертифициран;
Карактеристики
 • Истовремено оптичко скенирање и читање на RFID чип;
 • Ажурирање на фирмвер преку USB (автоматско ажурирање по инсталација на нова верзија на SDK);
 • Повеќејазичен интерфејс.

Обновяване на софтуера

SDK
 • 2 пъти годишно.
База данни с шаблони на документи
 • Месечно.

Автоматични системи за автентикация и верификация на документи за киоски, електронни гишета за паспортна проверка и др.

Responsive Menu Clicked Image