Скенер за лични документи
Regula 70X4
Автоматско читање и проверка на автентичноста
на пасоши, лични карти, возачки дозволи,
визи и други лични документи
Скенер за лични документи
Regula 70X4M
Скенерот за документи Regula 70X4M
се користи за автоматско читање и проверка на автентичноста
на пасоши, лични карти, возачки дозволи, визи
и други лични документи
Responsive Menu Clicked Image